Om oss

Miljøkom er et uavhengig konsulentselskap som arbeider med miljøkommunikasjon. Vi hjelper norske virksomheter med å utvikle og forbedre virksomhetens  kommunikasjonsarbeid når det gjelder miljø, klima og bærekraftig utvikling. God miljøkommunikasjon skal inspirere til handling blant innbyggere, ansatte, politikere og næringsliv.Vi har en rekke dyktige samarbeidspartnere og kan tilby gode totalløsninger for både kommuner, fylkeskommuner og enkeltbedrifter. Miljøkom gjør store jobber for små oppdragsgivere og små for store.

 

Mona Nilsen, miljøkommunikator, rådgiver og miljøfyrtårnkonsulent

Mona

Mona har mer enn 20 års erfaring med miljøinformasjon, miljøstatus og miljø- og klimakommunikasjon. Mona tar gjerne oppdrag som kommunikasjonrådgiver, samtalepartner, prosjektleder, prosessleder for workshops og coach innenfor temaene miljø og klima. Hun holder også inspirasjonsforedrag om miljø- og klimakommunikasjon, og hun utformer opplegg for medvirkning i kommunikativ planlegging. Hun påtar seg ansvaret for å drive kampanjer i sosiale medier, og hun kan evaluere din kommunikasjonsinnsats. Mona er godkjent miljøfyrtårnkonsulent.

Utfordringer er muligheter. I alle utfordringer finnes muligheter og Mona løser dem gjerne sammen med andre.

Du treffer Mona på e-post mona@miljokom.no eller telefon 950 17 343.

 

Østfoldforskning

Østfoldforskning (3)

Østfoldforskning holder til i Fredrikstad, og Miljøkom holder til i samme lokaler. Mona er kommunikasjonsrådgiver og forskningformidler for Østfoldforskning. Østfoldforskning arbeider med anvendt FoU for å bidra til en bærekraftig utvikling med vekt på verdiskapning og effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser. De utarbeider livsløpsanalyser av verdikjeder på områdene miljø, funksjonalitet og økonomi. Miljøanalyser og dokumentasjon av produkter og tjenester utarbeides som grunnlag for strategiutvikling og innovasjon av produkter og prosesser. Emballasje og næringsmiddel, avfallshåndtering, energiproduksjon, bygg og byggemateriale og tjenesteproduksjon er sentrale områder for Østfoldforsknings arbeid.

Miljøkom er partner i forskningsprosjektet Klimareg, som ledes av Østfoldforskning.

Reidun Sørlie, miljørådgiver og miljøfyrtårnkonsulent

reidun

Reidun Sørlie

Reidun har utdanning innen kjemi og pedagogikk og har jobberfaring fra kjemisk analyse, undervisning og miljøledelse.

Som miljørådgiver i Grønn Hverdag gjennom ti år har Reidun bred erfaring med Miljøfyrtårn både som konsulent, som sertifisør og i å bistå virksomheter før en resertifisering. Reidun er godkjent etter hovedkontormodellen og leder miljøsertifiseringen i flere kommuner. I tillegg til å jobbe med Miljøfyrtårn planlegger og gjennomfører Reidun kurs, arrangementer og aktiviteter som bidrar til en bærekraftig utvikling. Eksempler på temaer er for temaer er avfall, forbruk, energi og mat.

Du treffer Reidun på reidun@miljokom.no eller telefon 979 81 231

 

Mats Lønngren, miljøkommunikator

MonaMats2

Mona Nilsen og Mats Lønngren

Mats er daglig leder og rådgiver i det svenske firmaet Mikom. Han er utdannet agronom og miljøkonsulent, og han har lang erfaring med miljøkommunikasjon. I 1992 startet han Sveriges første universitetskurs i miljøkommunikasjon. Mats jobber med opplæring og evaluering, og med håndtering av samtaler rettet mot endring og kommunikasjonsstrategier i forbindelse med miljøprosjekter. Mats og Mona samarbeider på ulike prosjekter om miljø- og klimakommunikasjon både i Norge og Sverige. Blant annet arrangerer de workshops og inspirasjonsdager.

 

 

 Bildegalleri

 

 

Del:

Leave A Reply