Episode 9: Hør Lasse Jalling, KS, i ukens Klimapod

Lasse Jalling er avd.dir for interessepolitikk, samferdsel, plan og miljø i KS som er kommunesektorens organisasjon. Lasse har jobbet i KS i flere omganger, han har vært direktør for Idebanken, og han har vært konsulent i det private næringsliv.

Lasse

I dialog med vertene Mona Nilsen og Jessica Cederberg Womar kan du høre Lasse snakke om KS sitt klimaarbeid, kommunal planlegging , klimatilpasning og miljøsertifisering. Lasse deler også sine tanker om hvordan han ser klimautfordringene påvirker Norge. Han mener det er på tide at vi plukker ned de lavt hengende fruktene nå. God fornøyelse!

Klimapod
Klimapod
Episode 9: Hør Lasse Jalling, KS, i ukens Klimapod
/