Episode 4: Hør Anne Beth Skrede i ukens klimapod

Anne Beth Skrede er rådgiver og ansvarlig for LO sitt miljø- og bærekraftsarbeid. Hun har tidligere jobbet i WWF Norge, og hun har vært fisker.

Anne Beth Skrede

I dialog med vertene Mona Nilsen og Jessica Cederberg Womar kan du høre Anne Beth med stort engasjement dele sine tanker om hvordan hun ser klimautfordringene påvirker Norge, hvordan hun arbeider med klima i LO, og hva hun håper skal hende i den nærmeste framtid når det gjelder klimautfordringene. God fornøyelse!

Klimapod
Klimapod
Episode 4: Hør Anne Beth Skrede i ukens klimapod
/