Episode 2: Hør Vibeke Hammer Madsen i ukens Klimapod

Vibeke Hammer Madsen har vært administrerende direktør i VIRKE siden 2002. Vibeke kom til Virke  i 2002 fra PA Consulting Group. Før dette var Vibeke direktør i Statoil Marketing med ansvar for BusPAiness Support, samt ansvarlig for en rekke omstillingsprosjekter. Vibeke var før dette organisasjons- og personalsjef i KS. Hun har tidligere hatt flere styreverv i  tillegg til en rekke andre verv. Vibeke er med i fagrådet til tenketanken Civita, og hun representerer Virke i regjeringens kontaktutvalg.

Vibee

I dialog med vertene Mona Nilsen og Jessica Cederberg Womar kan du høre Vibeke med stort engasjement dele sine tanker om hvordan hun ser klimautfordringene påvirker Norge, hvordan VIRKE arbeider med klima, og hva hun håper skal hende i den nærmeste framtid når det gjelder klimautfordringene. God fornøyelse!

Klimapod
Klimapod
Episode 2: Hør Vibeke Hammer Madsen i ukens Klimapod
/

Leave A Reply